Anarato Onderzoek

Ondersteuning bij onderzoek

Anarato Onderzoek ondersteunt onderzoekbureaus met vragenlijstontwerp, analyses en rapportages. Anarato Onderzoek is een nevenactiviteit van Remko van den Dool

Inhoudelijke kennisgebieden

Gehandicapten/chronisch zieken 

Gezondheid

Sport/bewegen

Veiligheidsbeleving 

Onderwijs

Sociale psychologie (afgestudeerd)Ruime methodische kennis

Steekproef vraagstukken

Vragenlijst ontwerp

Dataverrijking/bewerking

Statistische kennis

Rapportage

Data-analyse:

o.a. regressie-analyse, factor-analyse, betrouwbaarheid-analyse, cluster-analyse, correspondentie-analyse, logistische regressie, variantie-analyse, diverse andere analysetechnieken

Kerneigenschappen

Doorzetter

Oplossingsgericht

Streeft continu naar verbetering

Sterk in statistiek


                                                                  Contact

Selectie publicaties

Mulier Instituut

(on)Beperkt sportief 2013. Monitor sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap (2013)

Creating or awakening national pride through sporting succes. International review for the sociology of sport (2014)

Gedragsverandering bij ‘moeilijke’ groepen. Kansen om sport en bewegen te stimuleren? (2015)

Monitor Zo kan ’t ook! (programma-evaluatie 2010-2012, 3 metingen)

Sporters Monitor 2008. Een beschrijving van actuele sportissues (2008)

Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011 (2013)


Sociaal en Cultureel Planbureau

Met het oog op de tijd (2013)

Rapportage Sport 2008 (2008)

Rapportage Sport 2014 (2015)

Uitstappers en Doorzetters. De persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport (2014)


GfK Hilversum (voorheen Intomart)

Arbeidsomstandigheden en verzuim in het wegvervoer (2004)

Belevingsonderzoek contouren Schiphol. 1-meting december 2003

Medewerkers Tevredenheids Onderzoek Regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Regiorapport 2004

Onderzoek veiligheidsgevoel Hoog Catharijne/Stationsgebied (1e-5e meting, 2005)

Ervaren onderzoeker

Methodisch

Sport en bewegen in de buurt (2014), effectmeting

School, Bewegen en Sport (2011), multilevel analyse

TBO/eu en TBO/nl. Een vergelijking van twee methoden van tijdbestedingsonderzoek (2009), opzet/uitvoer analyses

VTO als nieuwe bron van informatie over sport- en cultuurparticipatie, een vergelijking met AVO (2014; voor SCP)

Effect sluiten/openen verkooppunten op de verkoop (de Lotto)


Grootschalige projecten

Tijdsbestedingsonderzoek 2005 (veldwerk voor SCP)

Culturele Veranderingen 2004 (veldwerk voor SCP)

Opzet van grote retailonderzoeken bij MarketResponse naar meubels, keukens, vloeren en voor supermarkten

Onderzoeken onder bedrijven bij Intomart GfK (voor overheid/arbodiensten)

Onderzoeken medewerkerstevredenheid overheid, Ministerie BZK (meerdere jaren)

Veldwerk voor TNO arbeid


Vragenlijsten

Tevredenheid, omzetschatting, attitudemeting, vragenlijsten bestemd voor ouderen

Imago-onderzoek via paarsgewijze vergelijking

Nationaal Sport Onderzoek (zie vragenlijsten op www.mulierinstituut.nl)

Huidige werkgever, eerdere werkgevers

Mulier Instituut (huidige werkgever, onderzoek sport en bewegen)

Detachering bij Sociaal en Cultureel Planbureau (via Mulier Instituut)

Mediquest (onderzoek in de medische sector)

Intomart GfK (onderzoeksbureau, afdeling beleidsonderzoek)

de Lotto (onderzoek positie loterij)

MarketResponse (onderzoeksbureau, gefuseerd tot SAMR te Leusden)

Spss Benelux (consultant)

Universiteit Utrecht (onderzoek naar leraren in de klas)